top of page

Vind en volg je eigen weg

Er zit een man langs de weg. Moedeloos staart hij voor zich uit. Zo nu en dan stopt een voorbijganger en vraagt of hij kan helpen. Gretig gaat de man erop in. Ik zoek het doel van mijn leven, zegt hij. Ergens daar verderop moet het toch zijn, is mij ooit verteld. Maar zo lang ik al zoek, ik heb het nog steeds niet gevonden.

Vol enthousiasme vertellen de meeste voorbijgangers wat volgens hen de weg is die hij moet volgen. Maar na elke raadgeving zucht de man, schudt het hoofd en zegt dat hij die weg al heeft gevolgd. Een enkeling haalt de schouders op en gaat verder.

Wie ben ik? Aan het eind van de dag schuifelt een oude man langs met een bos uien in zijn hand. Hij wil passeren maar de man langs de weg roept hem. Aarzelend gaat de oude man naar hem toe en vraagt wat hij wil. Opnieuw stelt hij zijn vraag. "Ik zoek het doel van mijn leven", zegt hij. Ergens moet het toch zijn. De oude man knikt. "" Ga naar de rivier verder op, was je gezicht. Was vooral je ogen goed uit en je zult het zien." Helemaal gelukkig springt de man overeind, rent naar de rivier. Wast zich en wast vooral zijn ogen goed en kijkt om zich heen. Maar wat hij ziet, is hetzelfde als altijd. Teleurgesteld wil hij al verder gaan, maar dan denkt hij: "Misschien heb ik me wel niet goed genoeg gewassen." En opnieuw wast hij zijn gezicht en zijn ogen. Op dat moment ziet hij zijn spiegelbeeld rimpelen in het water en denkt: wie ben ik eigenlijk?

Vele wegen Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Vele wegen leiden naar de top van de berg. Maar wat is jouw weg? Wie weet dat eigenlijk? Wanneer je om je heen kijkt, luistert en leest, zul je uiteindelijk veel meningen te weten komen over wat de juiste weg is. En wat volkomen foute wegen zijn. En misschien heb je al vele wegen bewandeld die een ander je voorgehouden heeft als zijnde de enige juiste weg.

Jouw bron Wat we cursisten in de lessen intuïtieve ontwikkeling laten ervaren, is dat ieder zijn eigen weg moet vinden en volgen. Dat ieder in zich een eigen bron van weten heeft, van waaruit hij kan leven. Dat ieder zijn eigen waarheid heeft en leeft. Of, om een zin uit de christelijke religie eens anders te gebruiken: Ik ……… (vul hier je eigen naam in) ben de weg, de waarheid en het leven. En dan gaat het om het wezenlijke ik dat zichzelf vormgeeft. In een lichaam op aarde ervaringen heeft. En daardoor zijn inzicht, zijn weten, kan vergroten.

Jouw zijn Dan gaat het om totale verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en niet-handelen. Voor de weg die je volgt en de persoon die je bent in communicatie met de ander en de wereld. Totaal zijn wie je in wezen bent. To be or not to be. That's the question. Te zijn of niet te zijn. Dat is waar het om gaat. Dat is de queeste, de zoektocht. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor al die andere waardevolle wezens om je heen.

Jouw weg Dit vraagt om het leren kennen van jezelf. Om niets van jezelf en van je ervaringen af te doen als waardeloos. Want door het onderzoeken van jezelf en je ervaringen ontstaat je inzicht. Ieder wezen is op de wereld gekomen om op een bepaald gebied iets te ontdekken. Iets te ervaren. Je hebt een kerndoel als je op aarde komt en je neemt inzichten mee uit vorige levens. Daarmee ga je op weg. Jouw weg. Soms ben je de weg kwijt door allerlei oorzaken. Maar iets in je weet wat je ook al weer van plan was. En daarmee kun je altijd opnieuw contact maken. Probeer maar. Oefening: "Wat was ik ook al weer van plan"

mijn weg openheid van hart op weg zijn naar een eigen intuïtief traject met de bron van mijn leven in de armen


Comments


bottom of page