top of page

Iedereen heeft een bron van weten in zich, een eigen waarheid van waaruit je kunt leven. Door jezelf en je ervaringen te onderzoeken kun je je eigen weg vinden en volgen. Weten wat je in wezen wilt? 
Betekenis en zin kunnen geven aan je dagelijkse leven? Healing en reading kunnen hierbij verhelderen en ondersteunen.

 

Wil je helderheid over wat je nu aan het beleven bent of heb je een bepaalde levensvraag? 

Onze studenten van de opleidingen verzorgen healingen en readingen onder supervisie van een leraar.
Je kunt, via ons, ook een healing of reading boeken bij een reader met een eigen praktijk.

Healing en Reading

KRACHTIGE MIDDELEN VOOR
REFLECTIE, INSPIRATIE EN GROEI

"Vrienden en familie kunnen adviezen of hun mening geven, maar wat had ik mezelf te vertellen? Geen idee. Vastgelopen was ik. Kon niet meer voelen wat ik nodig had of wat goed voor mij  was. De reading bracht inzicht en herkenning, zorgde voor (adem)ruimte en rust."

bezoeker die een roos-aura-chakra reading kreeg van studenten op de donderdagavond 

Healing

Brengt beweging in wat vast zit, helderheid in wat troebel is en zorgt voor herstel van de balans in jezelf.

Hoewel healen letterlijk genezen betekent, dekt heel-worden beter de lading. Meestal is je energiesysteem in balans maar door ziekte, allerlei prikkels of gebeurtenissen in ons leven (of zelfs vorige levens) kan een verstoring ontstaan. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen. Iedereen heeft te maken met energie verstoringen vanuit onverwerkte emoties en ervaringen, vastgeroeste patronen en denkbeelden of opgehoopte stress en spanning. 

De healer begeleidt en ondersteunt jou bij jouw proces. Er ontstaat nieuwe levensruimte omdat oude energie kan worden losgelaten en ervaringen een plek krijgen die passend is. Het helpt je, je persoonlijk te ontwikkelen en verdiepen.

Reading

Ontdekken waarom de dingen in jouw leven op dit moment gaan zoals ze gaan, wat je hier te doen hebt en welke stappen je kunt zetten.

Dat wat onzichtbaar aanwezig is in de onderstroom en er wezenlijk toe doet krijgt  plaats aan de oppervlakte.

Het gaat  even helemaal over jou. De reader kijkt naar en geeft woorden aan wat jij op dit moment onbewust aan het ervaren bent, wat jou werkelijk ten diepste beweegt. 
Herkenning, inspiratie, opluchting, helderheid...

Daardoor krijg je (meer) inzicht in jezelf en je leven, wordt het makkelijker  om in contact te zijn met wat er voor jou toe doet en om  keuzes te maken die voor jou kloppen.

Om je ervaringen een plek te geven op een manier die op dat moment bij je past wordt een reading vaak afgesloten met een healing.

Readingaanbod

Algemene Reading

Een roos-aura-chakra reading

geeft een algemeen beeld over wat je nu aan het beleven bent. Eerst wordt het symbool van je roos gelezen. Vervolgens de energie in je aura. Daarna maak je een reis door je chakra’s. Kom je voor het eerst voor een uitgebreide reading dan is dit een geschikte kennismaking om te ervaren wat een reading je kan brengen.
Een soort scan van je hele systeem

 

Thema reading

Je kunt een vraag stellen of laten kijken naar levensthema’s als werk, wonen, kinderen, relatie, familie of gezondheid. Als je ergens vast zit en er beweging in wilt brengen, zoekt naar voeding voor je ziel, helderheid wilt in voor jou actuele kwesties. 

 

Geboorte reading

Alles, van het allerkleinste tot het allergrootste, wil leven. Die wil zit ingebakken in de kosmos. 

Je kunt gelezen worden op eigen geboorte of van kinderen, zwangerschap. Nieuwe dingen die het licht willen zien zoals bijvoorbeeld je praktijk, bedrijf, of ideeën.

Mannen/vrouwen reading

Over hoe je op dit moment in het leven staat als de m/v die je bent. Het pad dat je hebt bewandeld  als kind, jongere en volwassen m/v. En de m/v  die voluit geleefd wil worden. Door deze energie te benoemen en opnieuw te laten stromen ben je in staat een dieper en wezenlijk contact met jezelf te ervaren.


Relatie reading

Een reading voor samen. Jullie zijn verbonden in een aardse relatie. Wat is de essentie van jullie relatie? In welke dynamiek zijn jullie verwikkeld? Waar ligt de ont-wikkelruimte en wat is, zowel gezamenlijk als inidvidueel, nodig om het te laten stromen over en weer of om het samen af te ronden. 
Je komt samen voor deze reading.

Leven en dood reading

Krijg helderheid over processen rondom leven en dood. Over hoe je het leven bent ingestapt, in staat bent om er ten volle voor te gaan. Hoe je de dood een plek geeft. Of over jouw vragen.  Over lijden, gezondheid...
Je kunt komen met of zonder specifieke vraag.

boek

Aanbod reading en healing

"Met vertrouwen en een heel fijn gevoel ging ik naar huis.  Niemand heeft me letterlijk verteld wat ik moest doen, maar door de reading vielen dingen op zijn plek, kwam er duidelijkheid en wist ik als vanzelf wat mijn volgende stappen gingen worden. Zo blij! "

bezoeker die een themareading kreeg van studenten op de donderdagavond 

bottom of page