Varen op je intuïtie als innerlijk kompas in je leven

Iedereen kan zijn intuïtieve vermogens trainen en naast zijn ratio leren gebruiken in het dagelijks leven. Dit kun je leren als je bereid bent vaste ideeën over jezelf, over anderen en over de wereld aan te zien en eventueel los te laten. Waar het denken gaat over begrijpen, gaat intuïtie over weten zonder belemmering van oordeel, emoties, voorwaarden en ideeën.
In de opleidingen bij Intuïtief Traject wordt je intuïtie een steeds bruikbaarder instrument.

In je leven heb je vanuit vele ervaringen je eigen weten en wijsheid ontwikkeld. Door er contact mee te maken ben je in staat om vrijuit keuzes te maken, jezelf uit te spreken, te uiten wat je voelt en dat te doen wat je echt wilt doen. Maar het komt maar al te vaak voor dat het je niet zo gemakkelijk af gaat.

  • Mitsen en ja-maren vragen je aandacht.
  • Oude ervaringen, emoties en gedachten zitten je in de weg.
  • Ideeën en meningen van anderen brengen je in verwarring.
  • Stress van werk, geldzaken, relaties houden je bezig.
  • Controle en perfectie ontnemen je plezier en vrijheid.
  • Gedoe uit je omgeving maakt het onveilig voor je.

 

(Er)vaar je eigen koers en sta als kapitein aan het roer van je leven. Bekijk een filmpje.

Door je intuïtie te trainen krijg je een bewuster contact met je eigen weten, wie je bent, jouw essentie en doelen. Je leert er ontvankelijker voor te worden en je gaat het steeds meer gebruiken als een innerlijk kompas waarop je durft te vertrouwen. De lessen zijn ervaringsgericht en dagelijks toepasbaar in je eigen leven, werk en het werken met anderen. Je leert te luisteren naar je eigen antwoorden vanuit een heldere communicatie met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Dit doe je door met aandacht bij jezelf te zijn en te focussen in het hier en nu (mindfulness). Je ontwikkelt een ruimer bewust-zijn, je leert energie waar te nemen en ontdekt welke energie en informatie bij jou hoort.

De cursussen en opleidingen vormen een traject dat je naar eigen behoeften en in eigen tempo kunt doorlopen. Het is een traject waarin je je verbindt met de essentie van je bestaan en je leven meer in overstemming brengt met je diepste verlangen. Gewoon door te doen, te ervaren, te delen en in beweging te zijn.

Wil je weten of een intuïtief traject iets voor jou is ? Lees verder.