Spelregels en de grote lettertjes

Inschrijfprocedure en plaatsing

 • Bij inschrijving verbind je je aan de totale duur van de cursus, workshop of opleiding.
 • Na inschrijving via de website ontvang je direct een bevestigingsmail of -brief voor je eigen administratie.
 • De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus, opleiding of workshop niet door. In dat geval wordt je enige dagen voor aanvang geïnformeerd. In overleg kun je afzien van je inschrijving of wordt je geplaatst voor je 2 e keuze.

 

Lesgeld

 • Er zijn 3 tarieven:
  • € 32,50  per les –  € 357,50 cursus
  • € 26,00  per les –  € 286,00 cursus
   als student met een OV-jaarkaart en als je een minimum inkomen hebt en in aanmerking komt voor een regeling via de gemeente waar je woont
  • € 39,00 per  les –  € 429,00 cursus als een werkgever of bedrijf de cursus ( gedeeltelijk) betaalt
 • Via de Meedoen-regeling van de Gemeente Nijmegen kun je een vergoeding van maximaal € 150,- per jaar aanvragen. Deze kun je gebruiken om het lesgeld te betalen.
 • Het is  mogelijk om, in overleg, betaling van het lesgeld te spreiden. Doorgaans in 3 maandelijkse termijnen.
 • Bij deelname voor een tweede keer aan dezelfde cursus of workshop binnen 5 jaar geldt een korting van 20%.
 • Je ontvangt een factuur van de leraar als de lessen zijn gestart. In overleg is gespreide betaling mogelijk.

 

Annulering

 • Vanaf de inschrijfdatum geldt, tot aan het moment van aanvang van de cursus, workshop of opleiding, een wettelijke bedenktermijn van maximaal 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren.
 • Bij voortijdig af- of onderbreking, ben je toch verplicht het totale lesgeld te voldoen. Je behoudt dan het recht de lessen op een ander moment te volgen, dit in overleg met Intuïtief Traject.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden artikel 14 en 15

 

Praktische informatie

 • Alles wat we bij Intuïtief Traject doen is gebaseerd op het uitbreiden van je bewustzijn door te leren ervaren in je lichaam. Voel maar wat er gebeurt nu je deze tekst leest. Je probeert het te begrijpen, met je hoofd. Daarmee is het een idee, wordt het een gedachte, je blijft jezelf van alles afvragen. Intuïtie ontwikkelen betekent, gaan vertrouwen op je innerlijk weten. Wanneer je gewend bent om houvast te zoeken in de oefeningen op papier ontneem je jezelf een kans om helder met jezelf te communiceren, je maakt jezelf afhankelijk. De weg er naar toe, is de weg naar binnen. Waarnemen met je innerlijke zintuigen is een kwestie van doen! Jouw ervaringen brengen je daar waar je wil zijn. Een intuïtief traject is dus een ervaringsgerichte cursus, opleiding of workshop. Er  wordt geen schriftelijk lesmateriaal gebruikt.
 • Je hebt geen les in de schoolvakanties van regio-zuid.
 • Een cursus kent 11 lessen.Je dient minimaal aan 9 van de 11 lessen van een cursus te hebben deelgenomen om door te stromen naar de vervolgcursus.  Lessen die je hebt gemist mag je altijd inhalen. Dat kan in hetzelfde lesblok of later. Je dient zelf bij te houden welke lessen je mist. Bij het secretariaat kun je navraag doen en melden, dat en wanneer je welke les(sen) komt inhalen.
 • Het kan handig zijn om een eigen aantekeningen boekje bij de hand te hebben om opgedane inzichten een plekje in te geven.
 • De leraar, van de cursus/workshop die je volgt, kun je benaderen voor al je vragen, afmelden etc. Je ontvangt diens contactgegevens bij aanvang van de lessen.
 • Het secretariaat van Intuïtief Traject is tijdens werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar.
 • De lesroosters met alle lesdata vind je op de website.
 • Op de pagina inschrijven zie je het totaalbedrag lesgeld, lesplaats begin- en einddatum van de cursus, workshop of activiteit en het aantal lessen.
 • De leslocaties vind je hier.

 

Geheimhouding

 • Alle informatie van en over cursisten/ studenten wordt vertrouwelijk behandeld door de leraren en Intuïtief Traject. Dit is vastgelegd in de Algemene voorwaarden artikel 8.

 

Klachtenprocedure

 • Als professioneel opleidingsinstituut doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat jij op een prettige manier een traject bij ons kan volgen. Mocht er onverhoopt toch iets aan de hand zijn, dan kun jij je wenden tot je leraar van de cursus die je volgt  of tot de leiding van Intuïtief Traject. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Op de klacht wordt binnen 5 werkdagen gereageerd. En we lossen het binnen vier weken op mits blijkt dat dit niet haalbaar is. In dat geval informeren we je over hoe het verder gaat.
 • Wanneer het niet tot een bevredigend resultaat leidt maken we opnieuw afspraken.
 • Komen we, leiding en cursist, er samen niet uit dan voorziet Intuïtief Traject in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde: mevrouw drs. J.M.S. Van Kessel te Nijmegen. Het oordeel van drs. van Kessel is bindend. Partijen delen de gemaakte kosten. Intuïtief Traject handelt eventuele consequenties binnen vier weken af.
 • Intuïtief Traject registreert ontvangen klachten en de wijze van afhandeling. We bewaren deze klachtenregistratie minimaal één jaar na afhandeling van de klacht.

Lees de volledige tekst in de Algemene voorwaarden artikel 12

 

Privacyverklaring & disclaimer

 • Waarom we je gegevens nodig hebben en wat we ermee doen

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus, workshop of opleiding verwerken we, aan de hand van het inschrijfformulier, de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats
Deze gegevens hebben we nodig om: facturen te verzenden en betalingen te administreren;onze klantenadministratie bij te kunnen houden waarin we de door jouw gevolgde cursussen registreren;diploma’s en certificaten te kunnen opmaken; je te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon voor het beantwoorden van vragen of om (incidenteel) ons aanbod onder jouw aandacht te kunnen  brengen.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt je aangemeld voor een (gratis) reading, workshop, cursus en/of opleiding, een contactformulier hebt ingevuld  beschikken we over jouw e-mailadres.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons NAW bestand op onze harde schijf en e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.com. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp staat hier.
Wanneer je contact met ons opneemt via social media ( facebook) verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden. En als je deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij je contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

 • Waar en hoe lang bewaren wij je gegevens

De gegevens worden bewaard totdat jij verzoekt om verwijdering en uiterlijk tot 10 jaar na het afronden van je laatste opleiding bij ons.

 • Delen van je gegevens met anderen

Gegevens die je aan Intuïtief Traject verstrekt worden gedeeld, alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de organisatie van de cursus, workshop of opleiding. Het betreft de leraren die de betreffende activiteit verzorgen. Indien wij je gegevens zouden verstrekken aan derden, gebeurt dit alleen met jouw schriftelijke toestemming.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of  verwijderen .Je kunt een verzoek hiertoe sturen aan info@intuitieftraject.nl . Intuïtief Traject  zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt je aangemeld voor een (gratis) reading, workshop, cursus en/of opleiding, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 • Beveiliging

Intuïtief Traject verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. We verwerken je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zouden zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op via de telefoon of via ons hierboven vermelde email-adres.

 • Gegevens op onze website

De op deze website getoonde informatie wordt door Intuïtief Traject met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Intuïtief Traject aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Intuïtief Traject.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Intuïtief Traject is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De website www.intuitieftraject.nl staat onder beheer van de CV Intuïtief Traject.