Over Intuitief Traject

Sinds 2003 verzorgt Intuïtief Traject scholing in het verder ontplooien en toepassen van intuïtieve vaardigheden voor persoonlijke en professionele groei. Je ontwikkelt er zowel  je intuïtie als jezelf.

Wat wij willen vormgeven in de opleidingen is het plezier in het leven door bewust te zijn, te kiezen en te handelen in de steeds veranderende communicatie met jezelf , de ander en de wereld. Het maakt je bewuster van het grote avontuur van het leven.

We werken in groepen met visualiseren, aandachtstraining, energie- en lichaamswerk, zoals massage, spel of beweging. Intuïtieve ontwikkeling wordt vaak als therapeutisch werkend ervaren.

Ben je nieuwsgierig naar de ervaringen van cursisten ?

Intuïtief Traject is geregistreerd in het Centraal Register Kortberoepsonderwijs en daardoor vrijgesteld van het berekenen van BTW.

CRKBO_Instelling logo
Heb je elders een vergelijkbare opleiding  gevolgd dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden om in te stromen.

Het team
Alle  leraren hebben  een meerjarige intensieve opleiding tot healer/ reader genoten.  We hebben een enthousiast team van leraren:

Marjet Verwer( leiding), Wilco Boekhorst (leiding),  Irene Klein-Ikkink, Florence Kroes,  Joke Klein-Ikkink , Marion Heijmans, Catharina Janssen, Heleen Zonnenberg, Harry Lasschuyt.

Leslocaties
Je kunt lessen volgen in Nijmegen, Arnhem en Lent.

Geschiedenis
Deze methode van intuïtieve ontwikkeling is ontstaan in Berkeley te Californië. Hier is in de jaren ’70 een heldere en voor westerse mensen toegankelijke leermethode ontwikkeld. Mary Denaro, Martin McCuskey , Janneke Schriek  en Linda Keen hebben intuïtieve ontwikkeling begin jaren ‘80, vanuit California, naar  Nederland gebracht. In Nederland zijn er vervolgens verschillende opleidingscentra ontstaan waar je kunt  leren je intuïtie bewust te gebruiken.
Intuïtief Traject  is opgericht door Popke Brekhof en Wilma Verzijl. In 2014 is de school overgenomen door Marjet Verwer en Wilco Boekhorst.