Privacy verklaring

Privacyverklaring & disclaimer

  • Waarom we je gegevens nodig hebben en wat we ermee doen

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus, workshop of opleiding verwerken we, aan de hand van het inschrijfformulier, de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats
Deze gegevens hebben we nodig om: facturen te verzenden en betalingen te administreren;onze klantenadministratie bij te kunnen houden waarin we de door jouw gevolgde cursussen registreren;diploma’s en certificaten te kunnen opmaken; je te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon voor het beantwoorden van vragen of om (incidenteel) ons aanbod onder jouw aandacht te kunnen  brengen.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt je aangemeld voor een (gratis) reading, workshop, cursus en/of opleiding, een contactformulier hebt ingevuld  beschikken we over jouw e-mailadres.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons NAW bestand op onze harde schijf en e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.com. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp staat hier.
Wanneer je contact met ons opneemt via social media ( facebook) verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden. En als je deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij je contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

  • Waar en hoe lang bewaren wij je gegevens

De gegevens worden bewaard totdat jij verzoekt om verwijdering en uiterlijk tot 10 jaar na het afronden van je laatste opleiding bij ons.

  • Delen van je gegevens met anderen

Gegevens die je aan Intuïtief Traject verstrekt worden gedeeld, alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de organisatie van de cursus, workshop of opleiding. Het betreft de leraren die de betreffende activiteit verzorgen. Indien wij je gegevens zouden verstrekken aan derden, gebeurt dit alleen met jouw schriftelijke toestemming.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of  verwijderen .Je kunt een verzoek hiertoe sturen aan info@intuitieftraject.nl . Intuïtief Traject  zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt je aangemeld voor een (gratis) reading, workshop, cursus en/of opleiding, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

  • Beveiliging

Intuïtief Traject verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. We verwerken je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zouden zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op via de telefoon of via ons hierboven vermelde email-adres.

  • Gegevens op onze website

De op deze website getoonde informatie wordt door Intuïtief Traject met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Intuïtief Traject aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Intuïtief Traject.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Intuïtief Traject is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De website www.intuitieftraject.nl staat onder beheer van de CV Intuïtief Traject.