Vrouw en energie 1 WEEK! -zomer 2022

Bitch, kletskous, bakvis, huppelkut, stresskip, venusvrouw, hartenjaagster……..

Wil jij loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als vrouw naar bent gaan leven.
Even helemaal alleen bezig zijn met vrouw-zijn. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid.
In gezelschap van van andere vrouwen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als vrouw je tot nu toe je hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als vrouw.

In deze compacte week heb je daar even helemaal de focus op liggen.

10:30 – 16:30 | zaterdag 20 augustus
10:30 – 16:30 | zondag 21 augustus

19:30 – 22:00 | dinsdag 23 augustus
19:30 – 22:00 | woensdag 24 augustus
19:30 – 22:00 | donderdag 25 augustus

10:30 – 16:30 | zaterdag 27 augustus
10:30 – 16:30 | zondag 28 augustus

En krijg je deze week niet ingepast in je agenda of huishouden bekijk dan de optie op de woensdagavond in september.