Themacursussen na basisopleiding

Na de basisopleiding intuïtieve ontwikkeling of een gelijkwaardige opleiding elders, kun  je  deelnemen aan de volgende themacursussen:

  • Man/vrouw en energie 1 en 2
  • Gaan voor je doelen
  • Wezenlessen 1 en 2
  • Vitaliteit en stappen zetten
  • Autonomie en verbondenheid
  • Liefde en genegenheid
  • Overgangskracht
  • Voor altijd…

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het actuele aanbod .

Praktische informatie over de themacursussen

Vrouw en energie 1-WEEK!

Loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als vrouw naar bent gaan leven. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid. In gezelschap van van andere vrouwen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als vrouw je tot nu toe je hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als vrouw.

De Vrouw en energie 1 WEEK! heeft altijd iets intiems. En ondertussen leer je om die vrouwelijke powerhouse te stromen; de ultieme combinatie van kracht en kwetsbaarheid waar je je hart aan kunt ophalen!

Deze cursus bestaat uit 11 lessen die je volgt in een week. Soms kan dat praktisch beter uitkomen of  kies je er bewust voor  om de tijd en ruimte vrij te maken om hier kort & intensief mee bezig te zijn.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen

Lestijden
Zaterdag    8 december   10.30 – 16.30 uur
Zondag       9 december   10.30 – 16.30 uur
Woensdag 12 december  19.30 – 22.00 uur
Vrijdag       14 december  19.30 – 22.00 uur
Zaterdag    15 december  10.30 – 16.30 uur
Zondag       16 december  10.30 – 16.30 uur

 

Wezenlessen 1

Je doet veel ervaring op in relaties met anderen. Soms zijn dit wezens met een lichaam, zoals jij nu zelf bent, soms ook wezens zonder een lichaam. In de wezenlessen 1 wordt je bewust van de aanwezigheid van andere wezens zonder lichaam, bekijk je wat jouw relatie is met andere ( familie) wezens en wat het effect hiervan is op jou. Je gaat oude energie / verhalen loslaten en je relaties bijstellen. Zo ontstaat er meer ruimte voor jou. Je hebt meer helderheid over wie jij bent, als wezen in een lichaam op aarde. Dit maakt het weer simpeler om te voelen wat  klopt voor jou en volledig je eigen keuzes te maken.
Wezenlessen 1 bestaat uit 4 lessen en kun je volgen tijdens of na basiscursus 3.

Wezenlessen 2 biedt de gelegenheid tot  extra verdieping. Waar het in wezenlessen 1 vooral gaat over bewustwording ga je in wezenlessen 2 (meer) eigendom nemen over wie jij in wezen bent. Wezenlessen 2  bestaat eveneens uit 4 lessen.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
zondag 10:30 – 16:30
28  oktober en 11 november 2018
De cursus bestaat uit 4 lessen, te volgen na basiscursus 3

Wezenlessen 2

Waar het in wezenlessen 1 vooral gaat over bewustwording ga je in wezenlessen 2 (meer) eigendom nemen over wie jij in wezen bent. Een extra verdieping over je communicatie  en je oude verhalen met andere wezens. Soms ben je al heel lang in een wederzijds afhankelijke relatie ( zoals met gidsen), die niet meer klopt met wie je nu bent. Door het aan te kijken, kun je het bijstellen.
Wezenlessen 2 bestaat uit 4 lessen.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
zondag 10:30 – 16:30
28  oktober en 11 november 2018
De cursus bestaat uit 4 lessen te volgen na Wezenlessen 1

Ruim baan voor jezelf

Ik ga op reis en laat achter …
Wat kom jij tegen als je op pad gaat, je doelen kiest en neerzet? Het onderweg zijn is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke doel. Wat brengt je in contact met en haalt je uit je Flow en creativiteit? Welke overtuigingen en angsten kom je onderweg tegen en kun je loslaten zodat je niet langer vanuit oude patronen kiest en handelt. In deze cursus ga je kijken naar hoe jij onderweg bent en wat je daarin wilt bijstellen. Oftewel ruim baan voor jezelf.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00

De cursus bestaat uit 11 lessen.

Man en energie 2

Een vervolg op de Man en Energie 1. Je gaat een stap verder in het contact maken met en ruimte maken voor je eigen innerlijk weten en het gebruiken van je creatieve en helende energie.

Kom in contact met je mannelijke kracht, je oer energie en je doelen als man. Wat zijn ervaringen die je als man hebt opgedaan. Wat is van effect geweest of heeft nog effect op jou als man. De opgedane inzichten kun je gebruiken om nog meer jouw stappen te zetten vanuit je eigen ‘man zijn’.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
woensdag 19:30 – 22:00

Man en Energie 2 start 5 september 2018

 

Man en energie 1

In deze tijd komt een man zich zelf soms behoorlijk tegen. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Wat is dat eigenlijk man zijn? Moet ik me macho gedragen, of juist bescheiden opstellen? Ben ik verantwoordelijk voor alles en iedereen? Wat wordt er eigenlijk van me verwacht? Wat verwacht ik van mezelf? In deze cursus maak je als man bewust contact met je eigen heldere weten over man zijn en de ervaringen die je hebt opgedaan. Daardoor kan er een groter “ja” ontstaan naar wie je bent en naar wat klopt voor jou. Dit in contact met je creërende, helende energie als man.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
woensdag 19:30 – 22:00

 

Vrouw en energie 1

Even helemaal alleen bezig zijn met vrouw-zijn. Loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als vrouw naar bent gaan leven. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid. In gezelschap van van andere vrouwen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als vrouw je tot nu toe je hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als vrouw.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
dinsdag 19:30 – 22:00

Vrouw en Energie 1 start weer in 2019

Liefde en genegenheid

Dit blok gaat over de liefde en genegenheid die zomaar vanzelf in je is.
Soms ben je ermee in contact, soms kan je het kwijt zijn. In dit blok ga je kijken naar wat er tussenkomt en wat je wilt veranderen zodat er meer ruimte ontstaat om in genegenheid te zijn met jezelf en vandaar uit met de wereld  om je heen. Deze opleiding kun je volgen na de basisopleiding.
Liefde en genegenheid
De cursus bestaat uit 11 lessen.

Gaan voor je doelen

Ken je dat gevoel? Je voelt van alles in je borrelen, je wilt van alles ondernemen, maar het lukt maar niet of het komt er maar niet van.
Je maakt plannen, hebt goede voornemens en het lukt je maar niet om hier stappen in te zetten. Hoe ga je het nu eens aanpakken? Er ontstaat spanning, onrust, twijfel, teleurstelling. Doelen die je wilt bereiken in je leven (b)lijken onbereikbaar.

In ‘Gaan voor je doelen’ ga je kijken naar jouw doelen en hoe je hiermee omgaat. Waar word je blij van en gaat je hart naar uit? Waar wil je graag beweging in brengen? Wat maakt dat het soms zo lastig is om te realiseren wat je graag wilt?

In 6 lessen ontdek je wat van invloed is op jou en je doelen. Je gaat je doelen helder maken, neerzetten in de tijd en je maakt de weg vrij om deze te realiseren.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
maandag 19:30 – 22:00

De cursus bestaat uit 6 lessen  te volgen na basiscursus 3

Vrouw en energie 2

Wil je nog een stap verder in het contact maken met en ruimte maken voor je eigen innerlijk weten als vrouw. In hoeverre heb je waardering voor jezelf? Welk effect hebben oude ervaringen en energie van anderen nog op jou en waar wordt ruimte voor gemaakt als je besluit om los te laten. Hoe zit het met jouw levenslust en je doeleinden als vrouw? Hoe deed en doe jij in relatie met andere vrouwen en mannen?

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen

Lestijden

Vrouw en Energie 2 start later in 2019

Man en energie 1-WEEK!

Loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als man naar bent gaan leven. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid. In gezelschap van van andere mannen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als man je tot nu toe hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als man.

Deze cursus bestaat uit 11 lessen die je volgt in een week. Soms kan dat praktisch beter uitkomen of  kies je er bewust voor  om de tijd en ruimte vrij te maken om hier kort & intensief mee bezig te zijn.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen

Lestijden
Op dit moment staat er geen WEEK! in de planning. Later weer!

Vitaliteit en stappen zetten

Levenskracht ervaren tot in elke vezel en van daaruit, door jouw unieke talenten in te zetten, in beweging komen. Bruisen  om je leven kleur en betekenis te geven.

Soms  worstel je echter om op gang te komen, stel je het steeds uit, want waartoe, waarheen en waarom eigenlijk ook al weer? Het ontbreekt je aan  richting, vitaliteit, vertrouwen of daadkracht.
Door oude manieren los te laten en te onderzoeken wat jouw levenskracht (af)remt creëer je innerlijke ruimte om op eigen wijze, in je natuurlijke tempo, vanuit bezieling je eigen  stappen te zetten.

Vitaliteit en stappen zetten kun je volgen na basiscursus 3

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00

Vitaliteit en stappen

 

Op reis met je innerlijk kind

In de  cursus creëren we veilige  omgeving voor het innerlijke kind om zichzelf te laten zien. Je maakt contact met zowel je gekwetste als oorspronkelijke kind.
Als kind heb je fijne, maar ook pijnlijke en/of te grote ervaringen opgedaan, waar je nog geen adequaat antwoord op had. Er zijn ideeën ontstaan over jezelf en over de ander, zoals: “ik hoor er niet bij”, “ik doe het toch nooit goed”, “ik mag niet huilen”, “de ander is niet te vertrouwen”. Als kind heb je een manier gevonden om te overleven in de vorm van verstarren, vluchten, vechten, zodat je de pijn niet hoeft te voelen.

Soms voel je je in het hier en nu zo kwetsbaar of gekwetst dat gedrag uit je overlevingsarsenaal aangaat. Je wordt onredelijk boos of je trekt terug, hangt de clown uit, zorgt continue voor anderen, etc. om de pijn niet te hoeven voelen. Het is geen bewuste keuze, het gebeurt. Bovendien merk je dat deze manier je niet meer dient, maar beperkt. Bepaalde delen van jezelf (bijvoorbeeld: verdriet, vertrouwen, creativiteit, spontaniteit) laat je niet meer zien en dat doet pijn/frustreert.
Meestal wil je het helemaal niet meer zo doen. Maar hoe kun je het anders doen?

De basis hiervoor zit in het contact maken met het oorspronkelijke en het gekwetste kind. Vaak heb je dit ver weg gestopt achter je overlevingsmechanismen en overtuigingen. Vanuit veiligheid en acceptatie krijgt het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen zich te laten zien en te laten helen.
Innerlijke kind werk leert je hoe je meer zorg kunt dragen voor je eigen kwetsbaarheid en kracht. Het helpt je meer te handelen vanuit wie jij in essentie bent en wat je nu kunt.Thema’s, zoals die verbonden zijn met de chakra’s, worden onderzocht en beleefd in relatie tot jouw innerlijke kinderen. Je gaat gekwetstheid en overlevingsstrategieën vanuit je kindertijd herkennen en begrijpen in relatie tot het nu. Je gaat de verstopte kinddelen bij je nemen, verwennen en helen.

Visualisaties, creativiteit, aandacht voor het lichaam, spel, ritueel zijn onderdelen van de cursus.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00
Innerlijk kind

Autonomie en verbondenheid

Fysiek en materieel zijn we afhankelijk van ons fysieke lichaam, van elkaar en van de wereld. Zelfstandig willen we allemaal zijn in ons weten, onze keuzes en in ons handelen.  Deze cursus gaat over hoe je je verbindt ( niet te verwarren met gebonden zijn) in relatie met de wereld en de mensen en alles om je heen. Wanneer geef jij je autonomie op en wat maakt dat jij dat doet? Wat lever jij in ? Durf je je te verbinden en wat houd jou eventueel tegen? Door jezelf te ont-wikkelen in relatie met de wereld en de mensen ontdek je je IK. Dat doe je door te oefenen. Het lijkt zo tegenstrijdig maar autonomie is er dankzij verbondenheid!

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00
Autonomie & Verbondenheid
De cursus bestaat uit 11 lessen.

Overgangskracht

Ben jij in de overgang en wil je womenpower vrijmaken?
Er zijn nog nooit zoveel vrouwen tegelijkertijd in de overgang geweest als in de huidige tijd. Het taboe er op is desondanks aanwezig. De overgang is de periode waarin je lichaam hormonaal terugschakelt van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid. Een, zowel fysiek als geestelijk, drastische verandering die je betekenis en plaats kunt geven door hoe jij er mee om gaat. Je kunt kiezen voor het inzetten van je womenpower in deze bijzondere periode in je leven
In vijf avonden gaan we aan de slag met: je veranderende rol als vrouw, je veranderende lichaam, overgave aan het proces, transformeren naar een wijze vrouw Door eigendom te nemen over jouw overgang lever je een bijdrage aan de spirituele ontwikkeling van alle vrouwen. Je kunt deelnemen als je Vrouw & energie I hebt gevolgd
“In haar vruchtbare jaren stopt een vrouw, tijdens de zwangerschap, met bloeden om een baby te maken, later stopt een vrouw met bloeden om wijsheid te maken. “(Indiaans spreekwoord )
“De menopauze is een pelgrimstocht naar het heilige land in het diepst van de ziel, dat wij thuis noemen.” ( Kristi Meisenbach Boylan)

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00
Overgangskracht
De cursus bestaat uit 5 lessen.

 

Voor Altijd...

Als een dierbare overleden is, sta je voor een klus. Die klus heet rouwen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om te rouwen, om met dit verlies om te gaan. Rouwen is een intense, persoonlijke ervaring. Iedereen rouwt anders en elk verlies kun je zelf ook weer anders ervaren. Om rouw kun je niet heen, rouw moet je nemen.

In dit blok gaan we op energieniveau kijken naar hoe je omgaat met verlies, met loslaten. Hoe je inzichten uit deze ervaring kunt halen om ruimte te maken in jezelf om verder te gaan op jouw eigen levensweg. Naast veel energieoefeningen zal er in dit blok ook aandacht zijn voor gesprek, luisteren naar muziek/gedichten, creativiteit, aanraking en beweging. Dit blok kun je volgen na de basisopleiding.

Leslocatie
Planetenstraat 30
6543 VZ Nijmegen
Lestijden
19.30 – 22.00

“Voor Altijd’
De cursus bestaat uit 11 lessen.