Themacursussen na basisopleiding

Met al het gereedschap dat je in de basisopleiding hebt leren gebruiken kun je in onze themacursussen verder op reis.

  • Man/vrouw en energie 1 en 2
  • Vrij & Vitaal
  • Gaan voor je doelen
  • Wezenlessen 1 en 2
  • Vitaliteit en stappen zetten
  • Autonomie en verbondenheid
  • Liefde en genegenheid
  • Overgangskracht
  • Ruim baan voor jezelf

Ook als je elders een gelijkwaardige opleiding hebt gevolgd, kun je deelnemen.

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het actuele aanbod.

Lees hier over inschrijven, lesgeld en andere praktische informatie.

Wezenlessen 1 & 2

Je doet veel ervaring op in relaties met anderen. Soms zijn dit wezens met een lichaam, zoals jij nu zelf bent, soms ook wezens zonder een lichaam. Je wordt je bewust van de aanwezigheid van andere wezens zonder lichaam, bekijk je wat jouw relatie is met andere ( familie) wezens en wat het effect hiervan is op jou. Je gaat oude energie / verhalen loslaten en je relaties bijstellen. Zo ontstaat er meer ruimte voor jou. Je hebt meer helderheid over wie jij bent, als wezen in een lichaam op aarde. Dit maakt het weer simpeler om te voelen wat  klopt voor jou en volledig je eigen keuzes te maken.

Deze keer bieden we de wezenlessen 1 en 2 gekoppeld aan. Heb je al eerder wezenlessen 1 gedaan dan kun je voor wezenlessen 2 aanhaken op 10 november. De lessen vinden plaats op de dinsdag avond en 2 zondagen.

Waar het in wezenlessen 1 vooral gaat over bewustwording ga je in wezenlessen 2 (meer) eigendom nemen over wie jij in wezen bent. Een extra verdieping over je communicatie  en je oude verhalen met andere wezens. Soms ben je al heel lang in een wederzijds afhankelijke relatie ( zoals met gidsen), die niet meer klopt met wie je nu bent. Door het aan te kijken, kun je het bijstellen.

Wezenlessen 1 na basiscursus 3

In het najaar 2020 heb je les op 4 dinsdagavonden en 2 zondagen. Bekijk het lesrooster.

Vrouw en energie 1

Even helemaal alleen bezig zijn met vrouw-zijn. Loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als vrouw naar bent gaan leven. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid. In gezelschap van van andere vrouwen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als vrouw je tot nu toe je hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als vrouw.

Deze cursus heeft plaats op verschillende lesdagen en loopt een week langer door. Neem even contact op als je mee wilt doen. Het is ook mogelijk om de cursus online te volgen.

Nijmegen | 19.30 – 22.00 | start 2021
Lange Vierhout – Planetenstraat 30

Vrij & Vitaal

Kruisvaarder, flierefluiter, controle freak, wereldverbeteraar, hokjes mens, digital nomad, gewoontedier, dare devil,, angsthaas, zwerver, party ganger, einzelganger. Hoe beweeg jij in de wereld, in jouw leven en in deze tijd?
Al het leven op aarde functioneert in cycli en in onderlinge verbondenheid. De wereld. Dat ben jij!
Verdiep en verstevig je de verbinding met jezelf, je levenskracht, je verlangens en doelen.  Ontdek hoe gèbondenheid de natuurlijke levens stroom verstoort en krijg inzicht in je leven vanuit een breder perspectief. Creëer ruimte voor de intelligentie van het leven waarmee je in verbinding staat en leef vanuit je volle potentie. Vrij & Vitaal!

Nijmegen | 19.30 – 22.00 | start later in 2021
Lange Vierhout – Planetenstraat 30

Vrouw en energie 2

Nijmegen | 19.30 – 22.00 | start later in 2021
Lange Vierhout – Planetenstraat 30

Wil je nog een stap verder in het contact maken met en ruimte maken voor je eigen innerlijk weten als vrouw. In hoeverre heb je waardering voor jezelf? Welk effect hebben oude ervaringen en energie van anderen nog op jou en waar wordt ruimte voor gemaakt als je besluit om los te laten. Hoe zit het met jouw levenslust en je doeleinden als vrouw? Hoe deed en doe jij in relatie met andere vrouwen en mannen?

Liefde en genegenheid

Je kunt een gouden hart hebben of een hart van steen. Het hart kan je in de schoenen zinken of je haalt je hart ergens aan op.

Niets lijkt zo tegenstrijdig als de kwaliteiten van het hart en de schaduwkanten ervan. Je hart is dan ook een krachtig energieveld in je lichaam, het beïnvloedt je immuunsysteem en je zenuwstelstel.
Liefde en genegenheid zijn kwaliteiten van het hart waardoor je je kunt verbinden met je jezelf, de ander(en) en met de wereld. Soms ben je er vanzelf mee in contact, soms ben je de stroom van genegenheid kwijt en vecht je met het leven. Geef je jezelf of anderen de schuld en kunt nergens meer van genieten. In deze cursus maak je meer ruimte voor deze hartkwaliteiten door bewustzijn te ontwikkelen hierover, door genegenheids- en vergevingsenergie te stromen, door te kijken naar hoe jij dat doet in relaties en door oude verhalen/energie op te ruimen.

Nijmegen | dinsdag 19.30 – 22.00 | start 14 januari 2020
Lange Vierhout – Planetenstraat 30

 

Vrouw en energie 1-WEEK!

Loskomen van verwachtingen en rollen waar jij als vrouw naar bent gaan leven. Ruimte scheppen voor jouw  eigenheid, weten en helderheid. In gezelschap van van andere vrouwen, ongehinderd onder en bij elkaar kunnen zijn. Ontdekken wat jouw ervaringen in jouw lichaam als vrouw je tot nu toe je hebben gebracht en meer inzicht  krijgen in deze processen, waardoor er een groter ‘ja’ kan ontstaan naar wie je bent in contact met je creërende, helende energie als vrouw.

De Vrouw en energie 1 WEEK! heeft altijd iets intiems. En ondertussen leer je om die vrouwelijke powerhouse te stromen; de ultieme combinatie van kracht en kwetsbaarheid waar je je hart aan kunt ophalen!

Deze cursus bestaat uit 11 lessen die je volgt in een week. Soms kan dat praktisch beter uitkomen of  kies je er bewust voor  om de tijd en ruimte vrij te maken om hier kort & intensief mee bezig te zijn.

Nijmegen | later weer in 2019

 

Ruim baan voor jezelf

Ik ga op reis en laat achter …
Wat kom jij tegen als je op pad gaat, je doelen kiest en neerzet? Het onderweg zijn is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke doel. Wat brengt je in contact met en haalt je uit je Flow en creativiteit? Welke overtuigingen en angsten kom je onderweg tegen en kun je loslaten zodat je niet langer vanuit oude patronen kiest en handelt. In deze cursus ga je kijken naar hoe jij onderweg bent en wat je daarin wilt bijstellen. Oftewel ruim baan voor jezelf.

 

 

Vitaliteit en stappen zetten

Levenskracht ervaren tot in elke vezel en van daaruit, door jouw unieke talenten in te zetten, in beweging komen. Bruisen  om je leven kleur en betekenis te geven.

Soms  worstel je echter om op gang te komen, stel je het steeds uit, want waartoe, waarheen en waarom eigenlijk ook al weer? Het ontbreekt je aan  richting, vitaliteit, vertrouwen of daadkracht.
Door oude manieren los te laten en te onderzoeken wat jouw levenskracht (af)remt creëer je innerlijke ruimte om op eigen wijze, in je natuurlijke tempo, vanuit bezieling je eigen  stappen te zetten.

 

Autonomie en verbondenheid

Fysiek en materieel zijn we afhankelijk van ons fysieke lichaam, van elkaar en van de wereld. Zelfstandig willen we allemaal zijn in ons weten, onze keuzes en in ons handelen.  Deze cursus gaat over hoe je je verbindt ( niet te verwarren met gebonden zijn) in relatie met de wereld en de mensen en alles om je heen. Wanneer geef jij je autonomie op en wat maakt dat jij dat doet? Wat lever jij in ? Durf je je te verbinden en wat houd jou eventueel tegen? Door jezelf te ont-wikkelen in relatie met de wereld en de mensen ontdek je je IK. Dat doe je door te oefenen. Het lijkt zo tegenstrijdig maar autonomie is er dankzij verbondenheid!

Wezenlessen 1

Je doet veel ervaring op in relaties met anderen. Soms zijn dit wezens met een lichaam, zoals jij nu zelf bent, soms ook wezens zonder een lichaam. In de wezenlessen 1 wordt je bewust van de aanwezigheid van andere wezens zonder lichaam, bekijk je wat jouw relatie is met andere ( familie) wezens en wat het effect hiervan is op jou. Je gaat oude energie / verhalen loslaten en je relaties bijstellen. Zo ontstaat er meer ruimte voor jou. Je hebt meer helderheid over wie jij bent, als wezen in een lichaam op aarde. Dit maakt het weer simpeler om te voelen wat  klopt voor jou en volledig je eigen keuzes te maken.
Wezenlessen 1 bestaat uit 4 lessen en kun je volgen tijdens of na basiscursus 3.

Wezenlessen 2

Waar het in wezenlessen 1 vooral gaat over bewustwording ga je in wezenlessen 2 (meer) eigendom nemen over wie jij in wezen bent. Een extra verdieping over je communicatie  en je oude verhalen met andere wezens. Soms ben je al heel lang in een wederzijds afhankelijke relatie ( zoals met gidsen), die niet meer klopt met wie je nu bent. Door het aan te kijken, kun je het bijstellen.
Wezenlessen 2 bestaat uit 4 lessen en is te volgen na Wezenlessen 1.

Man en energie 2

Een vervolg op de Man en Energie 1. Je gaat een stap verder in het contact maken met en ruimte maken voor je eigen innerlijk weten en het gebruiken van je creatieve en helende energie.

Kom in contact met je mannelijke kracht, je oer energie en je doelen als man. Wat zijn ervaringen die je als man hebt opgedaan. Wat is van effect geweest of heeft nog effect op jou als man. De opgedane inzichten kun je gebruiken om nog meer jouw stappen te zetten vanuit je eigen ‘man zijn’.

Man en energie 1

In deze tijd komt een man zich zelf soms behoorlijk tegen. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Wat is dat eigenlijk man zijn? Moet ik me macho gedragen, of juist bescheiden opstellen? Ben ik verantwoordelijk voor alles en iedereen? Wat wordt er eigenlijk van me verwacht? Wat verwacht ik van mezelf? In deze cursus maak je als man bewust contact met je eigen heldere weten over man zijn en de ervaringen die je hebt opgedaan. Daardoor kan er een groter “ja” ontstaan naar wie je bent en naar wat klopt voor jou. Dit in contact met je creërende, helende energie als man.

Gaan voor je doelen

Ken je dat gevoel? Je voelt van alles in je borrelen, je wilt van alles ondernemen, maar het lukt maar niet of het komt er maar niet van.
Je maakt plannen, hebt goede voornemens en het lukt je maar niet om hier stappen in te zetten. Hoe ga je het nu eens aanpakken? Er ontstaat spanning, onrust, twijfel, teleurstelling. Doelen die je wilt bereiken in je leven (b)lijken onbereikbaar.

In ‘Gaan voor je doelen’ ga je kijken naar jouw doelen en hoe je hiermee omgaat. Waar word je blij van en gaat je hart naar uit? Waar wil je graag beweging in brengen? Wat maakt dat het soms zo lastig is om te realiseren wat je graag wilt?

In 6 lessen ontdek je wat van invloed is op jou en je doelen. Je gaat je doelen helder maken, neerzetten in de tijd en je maakt de weg vrij om deze te realiseren.

Overgangskracht

Ben jij in de overgang en wil je womenpower vrijmaken?
Er zijn nog nooit zoveel vrouwen tegelijkertijd in de overgang geweest als in de huidige tijd. Het taboe er op is desondanks aanwezig. De overgang is de periode waarin je lichaam hormonaal terugschakelt van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid. Een, zowel fysiek als geestelijk, drastische verandering die je betekenis en plaats kunt geven door hoe jij er mee om gaat. Je kunt kiezen voor het inzetten van je womenpower in deze bijzondere periode in je leven
In vijf avonden gaan we aan de slag met: je veranderende rol als vrouw, je veranderende lichaam, overgave aan het proces, transformeren naar een wijze vrouw Door eigendom te nemen over jouw overgang lever je een bijdrage aan de spirituele ontwikkeling van alle vrouwen. Je kunt deelnemen als je Vrouw & energie I hebt gevolgd
“In haar vruchtbare jaren stopt een vrouw, tijdens de zwangerschap, met bloeden om een baby te maken, later stopt een vrouw met bloeden om wijsheid te maken. “(Indiaans spreekwoord )
“De menopauze is een pelgrimstocht naar het heilige land in het diepst van de ziel, dat wij thuis noemen.” ( Kristi Meisenbach Boylan)
De cursus bestaat uit 5 lessen.