Healingopleiding

Elk mens heeft oorspronkelijk weten over heelheid. Wanneer je daarmee in harmonie functioneert kan de energie vrijuit blijven stromen. Bij een healing wordt energie die vastzit in beweging gebracht zodat ervaringen een plek kunnen krijgen die op dat moment passend is. Dat wordt gedaan door helder te communiceren wat het nodig heeft. Dat wat troebel is wordt dan verhelderd en waar onbalans is kan weer evenwicht ontstaan. In de healingopleiding leer je werken met het zelfhelend vermogen waarover elk levend wezen beschikt.

Volg je ons Traject dan kun je starten na de basisopleiding.
Is jouw energiebewustzijn aantoonbaar stevig en heb je ervaring met chakrawerk overleg dan met ons over de mogelijkheden.

Healing 1 | 11 wekelijkse lessen | 19.30 – 22.00 | donderdag | 20 januari – 7 april

Healing 1 | 11 wekelijkse lessen | 09.30 – 12.00 | vrijdag | 21 januari – 8 april

Healing 2 | 11 wekelijkse lessen | 19.30 – 22.00 | dinsdag | 18 januari – 5 april 2022

Healing 3 | 11 wekelijkse lessen | 19.30 – 22.00 | maandag | 17 januari – 4 april 2022

De basisvaardigheden leer je in healing 1 & 2

Waar je in de basisopleiding je energiebewustzijn hebt ontwikkeld door energie waar te leren nemen en onderscheid te leren maken tussen je eigen energie en die van de ander, ga je in de healingopleiding leren om helder en neutraal te communiceren met de healee op wezensniveau. Door het geven van een healing wordt je gespiegeld in wat jij als wezen aan het ontdekken bent. Je krijgt zicht op jouw eigen oordeel, ideeën en adviezen over hoe het leven moet zijn, oude patronen en overtuigingen of andere energie in je ruimte. Dat stelt je in staat om zelf ook je energie meer in overeenstemming te brengen met wie je nu bent.

  • je ontdekt dat je jezelf of een ander kunt ondersteunen in het vrijmaken van de eigen energiestroom. In een healing wordt oude energie losgelaten waardoor nieuwe levensruimte vrijkomt en iemand meer in harmonie met bezieling en vanuit mogelijkheden kan functioneren.
  • je leert bewust te werken met je healingenergie en je traint je healingvaardigheden. Je ontdekt hoe vaak je in je dagelijks leven onbewust aan het healen bent. Je gaat je eigen energie meer in eigendom nemen en je bent minder getriggerd om jouw energie onbedoeld weg te geven door bijvoorbeeld troost, bescherming, oplossingen of hulp te bieden.
  • je leert om jezelf te healen en vanuit deze ervaring ga je je healingvaardigheden toepassen op anderen. Je leert healen op de gronding, aura en chakra’s. Het leren healen van jezelf en van de ander gaat hand in hand.
  • je leert vanuit een helder en neutraal punt in jezelf te kijken naar wat iemand als wezen aan het ontdekken is en welke energie daarbij ondersteunend is. Je leert onderscheid te maken tussen oude energie, energie van anderen, vastgezette energie (overtuigingen, plaatjes ), vorige levensenergie.

Verdiepen en verbreden van je vaardigheden doe je healing 3 & 4

Ieder mens drukt zichzelf uit middels zijn fysieke lichaam. Dit lichaam is onderdeel van en verbonden met energielichamen. Het draagt op eigen wijze informatie in zich. In healing 3 en 4 leer je healing gericht te gebruiken voor het fysieke lichaam en de levensprocessen die daarmee samenhangen. Het hormonale systeem staat centraal in healing 3. Je leert  om te healen op afstand  en het astrale lichaam te healen. In healing 4 werk je op de vitale organen, huid, bloedsomloop en zenuwstelsel.