Oefeningen voor thuis

Oefening
Wat was ik ook al weer van plan?

 • Ga ergens rustig zitten waar je niet wordt gestoord. En wees eerst gewoon een kwartiertje stil en steeds meer aanwezig in het nu.
 • Visualiseer je levenslijn van nul tot nu voor je. En stel je dan voor dat je voorbij het punt van je geboorte gaat, naar het moment dat je besloot op aarde te komen en geboren te worden. Vraag jezelf welk doel je op dat moment had. Vraag om een kleur of vorm die dat doel symboliseert.Meestal is het antwoord heel kort.
 • Visualiseer jezelf dan op je levensweg. Nu. Kijk eens wat je aan het doen bent en hoe. Visualiseer dan dat je je levensdoel of vorm in je handen neemt. Vraag jezelf of er nu zaken, gedrag, overtuigingen in je leven zijn, die in overeenstemming zijn met je levensdoel. Verbind ze met de kleur of vorm van je doel. Kijk en voel wat er gebeurt. Laat dan naar voren komen wat er niet in overeenstemming is met je levensdoel.
 • Stel je voor dat je verder gaat op je levenspad en achterlaat wat niet meer klopt voor jou. Laat dan naar voren komen of er iets is wat je nu wilt gaan doen op het pad dat voor je ligt. Stel je voor dat je dat meeneemt en verbindt het met je levensdoel.
 • Neem de tijd om je ervaring op te schrijven of weer te geven in een tekening of schilderij. Wat wil je vormgeven in je leven nu. Maak een actieplan. Ga het doen.

Oefening
Waar zit je met je aandacht?

 • Maak in de bij de kassa van de supermarkt eens bewust contact met de realiteit om je heen. Zie wat er staat, hoe het er uitziet. Kijk de mensen aan als je met ze communiceert. Doe wat je doet bewust.
 • Elke keer als je merkt dat je wegdroomt, met je aandacht heel ergens anders zit, in innerlijke discussies verzeild raakt, aan problemen denkt, kijk dan waar je met je aandacht naar toe gaat.
 • Maak dan weer contact van je lichaam. Zie de direct waarneembare wereld o je heen. Kijk bewust. Zie je de mensen en de dingen om je heen wel echt? Ben je er weer bij met je aandacht? En als je niet in contact was met de realiteit van dat moment stel je dan voor dat je alle aandacht die elders is naar je toehaalt. Naar je lichaam op de plek waar je op dat moment bent.
 • Doe hetzelfde als je in het bos wandelt.
 • Doe hetzelfde als je met iemand in gesprek bent.
 • Doe hetzelfde als je iets aan het maken bent.
 • Doe het op je werk.
 • Kijk. Luister. Voel bewust. Handel bewust. Dan kun je ontdekken hoe vaak je met je aandacht wel of niet aanwezig op de plek en in het moment. Wat er gebeurt als je er niet met je aandacht bij bent. En hoe het voor je voelt om wel aanwezig te zijn.
 • Veel plezier!

Oefening
Inzichten in je ervaring en emotie

 •  Zoek een tijdstip uit dat je een paar uur helemaal alleen kunt zijn, zonder afleiding.
 • Nodig je oude ervaring en emoties uit. Heet ze welkom. Omarm ze als een oude vriend of vriendin. Vraag ze binnen in je huis en ga zitten bij je open haard. Vraag wat ze je te vertellen hebben. Neem de tijd om te zien en te voelen wat er gebeurd is. En als er andere mensen bij betrokken waren, kijk eens of je met hen kunt communiceren om te weten van waaruit zij handelden.
 • Kijk dan eens welke inzichten je hieruit kunt halen. En vergeef je zelf en anderen, als daar een reden voor is. Vergeving was en blijft een van de krachtigste wegen om emotionele wonden te helen en blokkades op je levensweg op te lossen.
 • Stel je vervolgens voor dat je al jouw energie en aandacht uit de oude situatie terug haalt. Haal het ook uit het gevecht.
 • Vraag jezelf daarna in welk verlangen je deze aandacht en energie wilt steken. En doe dat.

Oefening 
Lichtheid in je leven de ruimte geven

 • Zoek een rustig moment en een plek waar je rustig kunt zitten/liggen
 • Ga zitten en strek je jezelf eens lekker uit naar alle kanten, maak het jezelf comfortabel
 • Richt je aandacht op je adem. Adem eens diep in en zucht je spanning eruit, doe dat totdat het genoeg voor je is. Laat je ademhaling danzijn eigen ritme volgen
 • Maak het langzaam stil in jezelf
 • Richt je aandacht op een specifiek moment uit de afgelopen zomerperiode waarin jij de lichtheid van jouw leven even helemaal kon ervaren. Zie de situatie voor je: gebruik al je innerlijke zintuigen om de situatie opnieuw tot leven te brengen. Beleef het.
 • Richt dan je aandacht op je fysieke lichaam: Waar en hoe voelt het nu? Welke fysieke gewaarwordingen neem je waar? Op welke plek(ken) kan je de lichtheid nu voelen.
 • Vraag eens aan jezelf of er een kleur of een symbool is die hier bij past. Anders gezegd: welke kleur of symbool komt er nu in jou op?
 • Nu heb je contact met de energie van de lichtheid van jouw leven
 • Gebruik deze energie om  de flow in jezelf weer op stroom te brengen
 • Geef de lichtheid in jouw bestaan alle ruimte in en om jouw heen die het nodig heeft
 • Blijf even zitten om het te ervaren tot in alle cellen van je lichaam
 • Kies een manier die bij jou past om op elk moment dat jij dat wenst hier opnieuw contact mee te maken. Bijvoorbeeld: teken het symbool, kies een kaart erbij, kies een klank/melodie/muziekje, etc. Geef het een concrete plek in jouw huis

Oefening
Wat wil je in essentie doen hier op aarde?

 • Zoek een rustige plek, waar je niet gestoord kunt worden. Leg pen en papier binnen handbereik.
 • Neem even de tijd om alles los te laten wat je bezig houdt.
 • Word je bewust van je lichaam. Hoe het voelt. Wat je voelt.
 • Visualiseer dat je alle dagelijkse problemen, waar je oplossingen voor aan het zoeken bent, in een koffertje stopt. Zet dat koffertje ergens weg. Je kunt het weer uitpakken, als je wilt. Maak het helemaal stil en rustig in je.
 • Visualiseer jouw levenslijn van nul tot nu voor je.
 • En stel je dan voor dat je voorbij het punt van je geboorte gaat, naar het moment waarop je besloot op aarde te komen en geboren te worden. Laat op dat moment de heldere kleur naar voren komen, die staat voor wat jij op aarde in essentie wilt gaan doen.
 • Vraag wat die kleur betekent. (NB: het gaat om de essentie. Dan krijg je een heel simpel antwoord!) Als je wilt en het past bij je kun je ook met je eigen God(en) communiceren over wat je afgesproken hebt om te gaan doen op aarde.Schrijf dit op.
 • Vraag dan aan jezelf: hoe wil ik die essentie vormgeven? Schrijf het op.
 • Kijk vervolgens welke actie je in je leven kunt en wilt nemen om het vorm te geven. Doe het en ga er voor 100% voor. Accepteer wat hieruit voort komt.

Oefening
Luisteren…

Stel een vraag in jezelf en houd dan langdurig je innerlijke mond. Luister alleen. Laat je verrassen door Wat je hoort, ziet of voelt. Of zomaar opeens weet.