Bedankt voor uw inschrijving

Bevestiging deelname

Fijn dat je je hebt aangemeld voor een cursus of activiteit van Intuïtief Traject.

  • De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus, opleiding of workshop niet door. In dat geval wordt je enige dagen voor aanvang geïnformeerd. In overleg kun je afzien van je inschrijving of wordt je geplaatst voor je 2 e keuze
    ( als je die hebt opgegeven).
  • Bij opgave voor een cursus verbind je je aan de gehele duur van het lesblok, te weten 11 lessen. Als je het lesblok voortijdig afbreekt of onderbreekt, ben je toch verplicht het totale lesgeld te voldoen. Je behoudt dan wel het recht de lessen op een ander moment te volgen, dit in overleg met het Intuïtief Traject.

Heb je naar aanleiding van deze bevestiging nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Telefoon   06-16 05 17 82.
E-mail       info@intuitieftraject.nl.

We wensen je een fijne en leerzame opleiding toe.

Met vriendelijke groet,
Marjet Verwer en Wilco Boekhorst